Els voluntaris del camp de treball internacional d’arqueologia de la Tinença visiten Vinaròs, Peníscola i Benicarló

Les sortides culturals formen part del programa d’activitats d’estos joves vinguts des de Turquia, la República Txeca, França, Iraq, Taiwan, Ucraïna, Rússia i Estat espanyol

Peníscola, 15 de juliol de 2018

Una dotzena de participants en el camp de treball que té lloc a la Tinença de Benifassà al llarg de tres setmanes han visitat estos dies els treballs al jaciment del Puig (Vinaròs) i del Puig de la Nau, a Benicarló, aprofitant la visita teatralitzada del passat cap de setmana. El passat diumenge van conèixer la població de Peníscola, on van ser rebuts per les autoritats de la mateixa i van submergir-se en el patrimoni, episodis històrics, cultures i la realitat turística d’esta població del nord valencià en una visita guiada per Catherine Dolz.

Els joves es troben de la ma de l’Associació per la Recuperació de la Tinença reconstruïnt, no in situ,una de les cases iberes excavades del jaciment de la Morranda del Bellestar, seguint tècniques d’arqueologia experimental, fins el 20 de juliol.

Es pretén experimentar en la construcció, no en la forma d’obtenir el material constructiu ni els mitjans utilitzats, sempre que no alteren ni la naturalesa dels materials ni els processos constructius. Així la casa ibera es construeix amb un sòcol de pedra, l’alçat de la paret amb toves, un embigat de fusta i l’acabament del sostre amb un entramat de canyes i fang.

Els treballs de reconstrucció estan éssent realitzats per 15 voluntaris internacionals amb col·laboració amb el Servei Civil Internacional (SCI), organització pacifista que organitza accions de voluntariat per promoure la construcció de la pau.

La vida en comunitat i el contacte amb la població local són aspectes clau del voluntariat internacional que permeten reduir distàncies, compartir experiències i comprendre diferents estils de vida, hàbits i formes de veure el món. Aquest contacte amb l’entorn es realitza en col·laboració amb entitats i organitzacions locals, com el Parc Natural de la Tinença de Benifassà, Edicions H. Jenninger, les associacions de veïns, l’ajuntament del Ballestar i la Pobla, el Mucbe i els ajuntaments de Benicarló i Peníscola i el Gran Hotel Peñíscola, que han col·laborat en la logística de la visita del passat cap de setmana.

L’objectiu final d’aquesta activitat és contribuir a la dinamització turística i cultural de la zona. Concretament, amb el camp de treball, es pretén a la vegada, apropar el món iber als visitants d’una manera més immersiva i entenedora i al mateix temps fer valdre l’entorn i la cultura local apropant-la a la quinzena de voluntaris internacionals arribats d’arreu del món.

Los voluntarios del campo de trabajo internacional de arqueología de la Tinença visitan Vinaròs, Peñíscola y Benicarló

Las salidas culturales forman parte del programa de actividades de estos jóvenes venidos desde Turquía, la República Checa, Francia, Irak, Taiwán, Ucrania, Rusia y España

Peñíscola, 15 de julio de 2018

Una docena de participantes en el campo de trabajo que tiene lugar en la Tinença de Benifassà a lo largo de tres semanas han visitado estos días los Trabajos en el yacimiento del Puig (Vinaròs) y del Puig de la Nau, en Benicarló, aprovechando la visita teatralizada del pasado fin de semana. El pasado domingo conocieron la población de Peñíscola, donde fueron recibidos por las autoridades de la misma y se sumergieron en su patrimonio, episodios históricos, culturas y la realidad turística de esta población del norte valenciano en una visita guiada por Catherine Dolz.

Los jóvenes se encuentran de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Tinença reconstruyendo,no in situ, una de las casas íberas excavadas del yacimiento de la Morranda del Bellestar, siguiendo técnicas de arqueología experimental, hasta el 20 de julio.

Se pretende experimentar en la construcción, no en la forma de obtener el material constructivo ni los medios utilizados, siempre que no alteren ni la naturaleza de los materiales ni los procesos constructivos. Así la casa íbera se construye con un zócalo de piedra, el alzado de la pared con blandas, un envigado de madera y la finalización del techo con un entramado de cañas y barro.

Los trabajos de reconstrucción están siendo realizados por 15 voluntarios internacionales con colaboración con el Servicio Civil Internacional (SCI), organización pacifista que organiza acciones de voluntariado para promover la construcción de la paz.

La vida en comunidad y el contacto con la población local son aspectos clave del voluntariado internacional que permiten reducir distancias, compartir experiencias y comprender diferentes estilos de vida, hábitos y formas de ver el mundo. Este contacto con el entorno se realiza en colaboración con entidades y organizaciones locales, como el Parque Natural de la Tinença de Benifassà, Ediciones H. Jenninger, las asociaciones de vecinos, el ayuntamiento del Ballestar y la Pobla, el Mucbe, los ayuntamientos de Benicarló y Peñíscola y el Gran Hotel Peñíscola, que han colaborado en la logística de la visita del pasado fin de semana.

El objetivo final de esta actividad es contribuir a la dinamización turística y cultural de la zona. Concretamente, con el campo de trabajo, se pretende a la vez, acercar el mundo íbero los visitantes de una manera más inmersiva y comprensible y al mismo tiempo hacer valer el entorno y la cultura local acercándola a la quincena de voluntarios internacionales llegados de todo el mundo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *